top of page

Zašto baš Allegra?

Unos i ažuriranje artikala na vrlo jednostavan način.

Sve je na CLOUD-u, nema brige od gubitaka podataka.

Vrlo jednostavan za rad. Izdavanje E-fakture.

Web aplikacija (za ažuriranje i praćenje rada)

Izveštaji

Izrada svih mogućih izveštaja (printer , PDF)

Mogućnost rađenje izveštaja sa drugog računara ili telefona.

Izdavanje računa

Izdavanje računa se vrši na jako jednostavan način.

Predračuni, AVANSNI RAČUNI, prenos na račun,

gotovina, kartica.

Kupci

Izdavanje gorovinskih računa za firme direktno iz programa na lak način. 

bottom of page