eFiskal Saturn 1000

saturn 1000.jpg
saturn 1000...jpg

FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE FISKALNE KASE:
 

  • Fiskalna kasa, štampač i SIM kartica sa 10 GB interneta

  • Bezbednosni element – pametna kartica – SIM format 2FF

  • Upravljanje narudžbinama i stolovima i praćenje smenskog rada

  • Robno poslovanje (vođenje skladišta, administracija dokumenata, nivelacije cena)

  • Odnosi s klijentima i upravljanje dokumentima

  • Poslovno izveštavanje i business intelligence

  • Pristup i upravljanje podacima sa kase i putem aplikacije na Web portalu i potpuna usklađenost sa zakonom.