Img_Hcp_Epson.jpg

Hardver:

Napon napajanja: 24V/2,1A DC
Kućište savremenog dizajna
Dimenzije: (Š x D x V) 140 x 300 x 200mm

Reklamiranje:

Mogućnost definisanja zaglavlja
Mogućnost definisanja reklama

Interfejsi:

Dispej za kupca eksterni 2x20 karaktera, LCD, sa plavim pozadinskim osvetljenjem.
1 x USB 2.0 za povezivanje za PC računarom
1 x RS232 port za povezivanje sa PC računarom
1 x RS232 port za povezivanje dodatnog eksternog displeja
Konektor za napajanje
konektro za fioku 24VDC
Signalizacione diode

GSM/GPRS karakteristike:

Integrisani GPRS
Automatska sinhronizacija sa serverom Poreske Uprave

Štampač:

Termalni linijski štampač sa automatskim sekačem papira
Brzina štampe do 150mm/sec
Easy loading zamena papira
Širina trake 57mm
Broj karaktera po liniji 34

Glavne karakteristike:

32 bit-ni procesor
120 000 artikala
Do 32 karaktera u nazivu artikla
2000 dnevnih izveštaja
Cena artikla u formatu 8+2 cifre
Maksimalna vrednost po računu 11+2 cifre
Do 400 stavki (artikala) po računu