Poštovani saradnici,

 

Kao što ste verovatno već čuli usvojen je nov Zakon o fiskalizaciji koji će biti u primeni od 01.01.2022.godine.

Dok čekamo informaciju od proizvođača uređaja (očekujemo je u septembru), koji uređaji će moći da se preprave na nov sistem a koji će morati kompletno da se zamene, želimo da podelimo sa Vama informacije kojima za sada raspolažemo.

Država je predvidela subvenciju za zamenu starog sitema novim. Novac će biti raspoređen linerano, svim privrednim subjektima, bez podnošenja zahteva za subvencije. To praktično znači da ćemo svi dobiti na račune firme isti iznos kojim ćemo finansirati potrebnu zamenu. Korisnici koji do sada nisu imali obavezu fiskalizacije a od 01.01.2022.će tu obavezu imati, moraće da podnose zahtev za subvenciju. Poreska uprava će izdati obaveštenje i uputstvo o tome.

Na seminaru nam je još rečeno da će od 01.10.2021.biti omogućen unos podataka i  podnosenje zahteva Poreskoj upravi za izdavanje bezbedonosnog elementa (BE)(koji će nam biti neophodan za nov sistem).Svako prodajno mesto mora da ima i svoj BE.

Takođe, naveli su 01.11.2021.kao datum od kada će biti omogućeno da se pređe na nov sistem.

U kratkim crtama, da Vam navedeno kako će funkcionisati nov sistem a da Vas preterano ne zamaramo svih elementima. Vi ćete izdavati račune koji će ići direktno na server Poreske uprave. To podrazumeva stalnu internet vezu. Kako se može desiti da internet baš u trenutku formiranja računa ne radi, jedna komponenta uređaja (PFR-procesor fiskalnih računa) će imati zadatak da sačuva taj račun i pošalje ga na server Poreske uprave pri dobijanju internet veze.

Očekujemo uskoro i pojavu uređaja (ili komponenti koje će se menjati u starim uređajima) na tršištu pa ćemo imati i konktenije informacije i najbolja rešenja za svakog od Vas.

Na našem sajtu www.tehnicarservis.com u okviru e-Fiskalizacija ćete moći da pratite i detaljnija obaveštenja o tome kako nov sistem funkcioniše.

Budite bez brige, činjenica je da svaka promena sistema nije laka ali nadam se da ćemo zajedno lakse preći na nov sistem i prilagoditi se novom Zakonu.

 

Puno pozdrava.

elektronska-fiskalizacija-srbija-2022.jpg
pdf.png